Romerske Billeder
Romerske akvareller
Romerske
Serigrafier og Litografier
Danske Billeder
Danske akvareller
Danske
Serigrafier og Litografier
Udstillingsliste
Danske og italienske billeder er de to emner Kristian Begtorp især har beskæftiget sig med. Den italienske hovedstad og landskabet ved Begtrup vig på Mols, hvor hav, himmel og marker mødes.
Disse lyse landskaber er i stærk kontrast til de romerske billeder med husfacader i dybt klingende jordfarver af okker, brunlig-gråt, orange og mørkrødlige nuancer. Døre og portes mangfoldighed, der ofte krones af taghavernes frodighed.
Gennem årene har Kristian Begtorp afholdt et stort antal seperatudstillinger i gallerier og firma-kunstforeninger. Han har deltaget i cencurerede udstillinger som Kunstnernes Efterårsudstilling og Charlottenborgs Forårsudstillinger.
Blandt legater og hædersbevisninger kan nævnes Dronning Ingrids romerske Fond som han har modtaget to gange.
Endvidere har han solgt til Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfondet, samt udsmykning i Østre Landsret.
Kristian Begtorp . Aksel Møllers Have 18 . 2000 Frederiksberg C
Telefon 38 86 75 00 . e-mail: begtorp@mail.dk